• Evenement? Denk aan de EHBO!

  Evenement? Denk aan de EHBO!

  Neem contact op voor meer informatie

 • U kunt levens redden!

  U kunt levens redden!

  Meld u aan voor een EHBO-cursus

 • Reanimeren redt levens!

  Reanimeren redt levens!

  Kijk op onze website voor meer informatie

Cursusdata

Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van...

EHBO herhalingslessen worden 4 maal per jaar gegeven. 2 x...

Cursus reanimatie en AED bedienner

Door middel van deze korte cursus...

Meer berichten...

shutterstock 122078596De Jeugd Eerste Hulp-opleidingen van Het Oranje Kruis zijn toegesneden op de interesse en het bevattingsniveau van de doelgroepen en lenen zich er voor  op school te worden gegeven.

Eerste Hulp Junior

De cursus Eerste Hulp Junior is bestemd voor kinderen die in groep 5 of 6 van de basisschool zitten.
Met behulp van een werk, doe- en leerboek worden kinderen op hun eigen niveau en -waar nodig- in hun eigen tempo vertrouwd gemaakt met de kennis en vaardigheden in het verlenen van de Eerste Hulp. De cursus Eerste Hulp Junior duurt ongeveer 12 uur.
Aan het einde van de cursus krijgen de kinderen het certificaat  Eerste Hulp Junior.

Jeugd Eerste Hulp A

De cursus Jeugd Eerste Hulp A is bijzonder geschikt voor groep 7 en 8. De kinderen leren wat ze moeten doen bij wonden of botbreuken, als iemand flauwvalt of niet meer ademt. Ook wordt aandacht besteed aan hoe ongevallen voorkómen kunnen worden. De cursus is heel praktisch van aard; vooral het aanleren van verbanden zorgt altijd voor veel plezier in de groep. Een cursus Jeugd Eerste Hulp A duurt ongeveer 20 uur. De cursus wordt afgesloten met een examen en de leerlingen krijgen een echt diploma.
Dit diploma is 2 jaar geldig. Na 2 jaar kunnen de leerlingen een herhalingscursus volgen.

Jeugd Eerste Hulp B

Vanaf 13 jaar kunnen de leerlingen de cursus Jeugd Eerste Hulp B volgen. Er komen meer onderwerpen aan de orde dan tijdens de cursus Jeugd Eerste Hulp A, zoals het onderdeel over ernstige bloedingen en ontwrichtingen. Het is echter niet nodig dat de leerlingen eerst de cursus Jeugd Eerste Hulp A hebben gevolgd. De cursus Jeugd Eerste Hulp B wordt gegeven door een bevoegd instructeur erkend door Het Oranje Kruis.
De cursus bestaat uit ongeveer 24 lesuren die over een periode van één of twee schooljaren kunnen worden gegeven en wordt afgesloten met het examen voor het diploma Jeugd Eerste Hulp B.
Het diploma is 2 jaar geldig. Het is mogelijk om herhalingslessen te volgen.

Vanaf 15 jaar kan de leerling de cursus volgen en examen doen voor het eenheidsdiploma EHBO.

De vereniging start bij voldoende animo deze cursus. De cursus kan in overleg op locatie gegeven worden.

drank drugsIn toenemende mate krijgt de eerstehulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op diverse evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn of haar directe omgeving. Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals 'bingedrinking' of 'comazuipen'. Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

De meest gebruikte manier middelen in te delen is die naar hun werking (effect). Hierin zijn drie grote groepen te onderscheiden.

Stimulerende middelen

Dit zijn middelen die gebruikers een oppepper geven . De gebruiker krijgt meer energie, heeft meer zin om dingen te doen en wordt meer alert. De bekendste stoffen in deze groep zijn:

Speed, Cocaïne, Amfetamine, Efedrine, Ephedra, Ritalin, Cafeïne, XTC, MDMA.

Cafeïne zit in koffie, thee en cola. Ritalin wordt verstrekt bij personen met ADHD en sommige vormen van autisme.

Verdovende middelen

Deze middelen zorgen ervoor dat iemand rustig en relaxed wordt. De gebruiker ontspant zich en het maakt hem niet zoveel uit wat er allemaal om zich heen gebeurt. Bekendste stoffen in deze groep: Alcohol, Ketamine, Heroïne, Valium, Rohypnol, GHB

Bewustzijnveranderende (hallucinerende) middelen

Hierdoor ziet de gebruiker de wereld niet meer zoals deze is en krijgt waanbeelden. Deze middelen worden ook wel "tripmiddelen" genoemd. De bekendste stoffen in deze groep zijn: Wiet, Hasj, GHB, Paddo's, vliegenzwam, LSD, Mescaline Psilocybine en PCP.

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor alle vormen van EHBO/Reanimatie cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stichting EersteHulpAlkmaar (Stg.EHA). Op deze pagina vindt u informatie over:

Aanmelding cursus

De aspirant cursist kan de inschrijving voor een cursus verzorgen via de website www.eerstehulpalkmaar.nl. De inschrijving wordt z.s.m. via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd.

Deelnamekosten

De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van Stichting EersteHulpAlkmaar vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus.

Het certificaat/diploma

Het diploma van het Oranje Kruis wordt verstrekt na het volgen van de cursus (100% aanwezigheidsplicht) en daarnaast door het examenteam van het Oranje Kruis als competent aangeduid.
Bij een reanimatie/AED-cursus of een EHBO-cursus op maat wordt het cursuscertificaat door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria.  De instructeurs betreffen te allen tijde bevoegde en door zowel het Oranje kruis als het Nederlandse Reanimatie Raad erkende personen.

Annulering door organisator

Stichting EersteHulpAlkmaar heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan Stichting EersteHulpAlkmaar betaalde bedrag.
Stichting EersteHulpAlkmaar zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.

Annulering door de cursist

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan 14 dagen of in het geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
Volledige restitutie van het inschrijfgeld is te allen tijde mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan.

Aansprakelijkheid Stichting EersteHulpAlkmaar

Stichting EersteHulpAlkmaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.
Stichting EersteHulpAlkmaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
Stichting EersteHulpAlkmaar zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
Alle houders van een geldig Eerste Hulp/EHBO-diploma zijn door het Oranje Kruis zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulpverlenen.

Wijziging inschrijvingsvoorwaarden

Stichting EersteHulpAlkmaar is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen. Stichting EersteHulpAlkmaar zal de gewijzigde inschrijvingsvoorwaarden tenminste 14 dagen voordat deze in werking treden bekendmaken.

Klachten

Indien een cursist een klacht heeft naar aanleiding van de cursus, waardoor de cursus niet met goed gevolg kon worden afgerond, wordt de cursist verzocht contact op te nemen met Stichting EersteHulpAlkmaar. Is er sprake van een gegrond bezwaar dan zal de Stichting EersteHulpAlkmaar in afstemming met de cursist een ander moment creëren waarop de cursus kan worden overgedaan of tot een andere passende oplossing te komen.

kvk nr stichting Eerste Hulp Alkmaar: 37120232

 

banner7Reanimatie is een onderwerp dat op dit moment in de belangstelling staat. Steeds meer mensen zien het belang in van snelle hulp bij een hartstoornis. Zij volgen daarom een opleiding, zodat zij weten wat ze moeten doen in geval van nood.

In een reanimatiecursus leert u reanimeren en een AED bedienen. U weet daarna hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Meld u aan voor een reanimatiecursus in uw buurt!

reanimatie1

Wat leert u bij een reanimatiecursus?

Een reanimatiecursus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen bij een dergelijke storing. Je leert welke controles je moet uitvoeren, hoe je de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, hoe je hartmassage moet doen (borstcompressie) en hoe je iemand zelf kunt beademen.

In de basiscursus komt aan bod:

 • hoe u hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet
 • hoe u moet reanimeren en in welk tempo
 • hoe u een AED aansluit en bedient

Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maakt u gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.

Een cursus bestaat uit 1 dagdeel (4 uur). Tijdens de les behandelen we de reanimatie en de AED.

AED

aed

Als hulpmiddel wordt steeds vaker een AED (Automatische Externe Defibrillator) ingezet. Tijdens de cursus leer je om dit apparaat te bedienen. Met dit apparaat kun je een hart dat “in de war” is door middel van een elektrische schok “resetten”. Bovendien geeft het je instructies hoe je verder moet handelen. Wij geven hiervoor korte cursussen in klein groepjes.

Aanmelden

AED bediener/reanimatie: nog -8 plaatsen vrij.

Wij verzoeken u hieronder uw gegevens in te vullen (2 pagina's) en daarna op de knop “verzenden” te klikken.
Velden met * zijn verplicht.
Voorletters*
Ongeldige invoer, voorletters zonder punten invoeren aub.
Voornaam*
Ongeldige invoer
Achternaam*
Vul uw achternaam in a.u.b.
Geboortedatum* - -
Vul uw geboortedatum in middels de keuzevakjes aub
Adres*
Ongeldige invoer
Postcode*
Ongeldige invoer
Woonplaats*
Ongeldige invoer
E-mail*
Vul uw e-mailadres in a.u.b.
Telefoonnummer*
Vul uw telefoonnummer in a.u.b.
Mobiel nummer
Ongeldige invoer
   
Gewenste cursus:*
Kies een cursus a.u.b.
Diploma laten verlengen via Stg.EHA?*
Maak een keuze
Wenst u ingezet te worden tijdens evenementen?*
Maak een keuze
Indien reeds in het bezit van een EHBO diploma:
Diplomanummer
Ongeldige invoer
Geldig tot
Ongeldige invoer
Opmerkingen, vragen:*
Please let us know your message.
Kosten cursus EUR50.00
Totaal 0.00
Algemene voorwaarden*
U dient akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden
Anti-spam*
Ongeldige invoer

Berichten

Op zondag 23 juni 2019 verzamelen bijna alle hulpdiensten zich weer bij De Meent Bauerfeind! Ook de stichting eersteHulpAlkmaar...
In de periode van 11 oktober tot 19 oktober 2018 zijn er i nAlkmaar 5 AED's ontvreemd uit de buitenkasten...
Dit vergoedt je zorgverzekering Wil je volgend jaar een EHBO-cursus volgen? Goed om te weten dat je zorgverzekering mogelijk (een deel...
Meer berichten...

Partners

logo reanimatiepartner

 

ERClogo

 

Oranje Kruis

 

Hartslagnu

 

logo NRR